AKTUÁLNĚ / Aktuálně

Popis: Tereza Melišová - Žena regionu za Královéhradecký kraj.
Tereza Melišová - Žena regionu za Královéhradecký kraj.
Autor / zdroj: Lukáš Vaníček
9.10.2018

Tereza Melišová se stala Ženou regionu, pomáhá dětem v nemocnicích i azylových domech

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

Vítězkou devátého ročníku prestižního ocenění Žena regionu se za Královéhradecký kraj stala PR manažerka Tereza Melišová. V hlasování veřejnosti obdržela v konkurenci dalších devíti nominovaných aktivních žen kraje nejvíce hlasů.

Slavnostní vyhlášení se uskutečnilo v pondělí 8. října v Galerii moderního umění v Hradci Králové. Ocenění Tereze Melišové předali za přítomnosti zástupců a partnerů soutěže radní Královéhradeckého kraje Rudolf Cogan a výkonná ředitelka neziskového projektu Žena regionu Marie Heřmánková.

„Vítězka letošního ročníku nepatří k těm ženám, které by se v dnešní uspěchané době soustředily jen na sebe a svou kariéru. Tereze Melišové není její okolí lhostejné a neváhá obětovat svůj čas pro druhé. Nesmíme však zapomenout na zbylých devět nominovaných. Chci jim touto cestou poděkovat za jejich práci a velký přínos pro náš kraj,“ uvedl Rudolf Cogan.

Žena regionu Královéhradeckého kraje Tereza Melišová se svými kolegyněmi pomáhá nejen neurochirurgickému dětskému oddělení pražské nemocnice Motol, ale i Fakultní nemocnici Hradec Králové, dětem z Klokánku v Teplicích, nebo Azylovému domu pro matky s dětmi v Hradci Králové. Tereza se stala Dobrým andělem, tedy patronem rodin, kde jeden z členů onemocněl rakovinou či jiným závažným onemocněním. Záleží jí také na lidech bez domova. K jejím nezištným aktivitám se připojují stále další lidé, je pro ně inspirací.

„Děkuji všem, nejen nominovaným na ocenění Žena regionu, kteří obětují svůj volný čas, aby nezištně pomáhali ostatním. Jejich práce je nesmírně přínosná a potřebná a veřejnost ani média o ní mnohdy netuší,“ doplnil hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán.

Tereza Melišová postupuje do národního kola soutěže Žena regionu, kde si prvenství odnese krajská vítězka, která v hlasování veřejnosti obdržela absolutně nejvyšší počet hlasů. Vyhlášení celostátní vítězky se uskuteční 25. října 2018 v Senátu Parlamentu ČR.

Celostátní soutěž Žena regionu je určena všem ženám, jež svým aktivním přístupem motivují a obohacují ostatní, podílejí se na veřejném životě, pomáhají nemocným, dětem či zvířatům nebo přispívají ke zlepšení a rozvoji svého regionu. Soutěž se koná pod záštitou Senátu Parlamentu ČR, Asociace krajů ČR a Kraje Vysočina. Vyhlašovatelem soutěže je od roku 2009 společnost Prime Communications, s. r. o.

V Královéhradeckém kraji byly kromě Terezy Melišové letos nominovány

Anna Maclová

Anna Maclová pracovala jako ředitelka Oblastní charity Hradec Králové téměř 14 let. V roce 2010 vstoupila do politiky a stala se náměstkyní primátora pro oblasti sociálních věci, zdravotnictví, kultury a cestovního ruchu. Je vdaná a má tři syny. Je dobrosrdečná a ve volném čase se věnuje sociálně slabým a charitě. Může se na ni obrátit každý, kdo má nějaký problém.

Iva Rindová

Iva Rindová již 20 let řídí školu pro sluchově postižené v Hradci Králové. Za tu dobu se jí podařilo vytvořit profesionální tým té nejvyšší odborné úrovně, který odborníci, rodiče i absolventi hodnotí jako „to lepší“, co máme v naší zemi. Pod jejím vedením se podařilo vytvořit kvalitní metodiku výuky neslyšících žáků s důrazem na bilingvální vzdělávání se zapojením českého znakového jazyka, která je v ČR ojedinělá.

Ivana Skřítecká

Ivana Skřítecká se přes 20 let věnuje oblasti partnerských, mezilidských vztahů a zlepšování kvality života lidí. Z její soukromé praxe vzniklo několik stovek nových partnerských dvojic a manželství a také se více než 143 dětí narodilo do stabilní rodiny. V současné době působí jako  radní Rychnova nad Kněžnou a je aktivní dlouholetou členkou Krajské hospodářské komory, kde se snaží podpořit podnikatelský sektor, žáky a studenty ve školách i regionální zaměstnavatele. Ve volném čase se věnuje dětem z dětského domova v Potštejně.

Božena Tymichová

Božena Tymichová pracovala ve školství 27 let. Věnuje se loutkoherectví v Divadélku Batole v Opočně, pro které sama píše scénáře, tvoří kulisy a vodí loutky při představeních pro malé i velké diváky. Rovněž dbá na zdraví dětí, když prostřednictvím zájmových kroužků věnovaných hře na píšťalky vede děti ke správnému dýchání a práci s energií. Totéž uplatňuje při cvičení a kurzech jógy pro děti i dospělé. V neposlední řadě je také spisovatelkou. Je autorkou i ilustrátorkou dvou pohádkových knížek.

Kateřina Hojná

Kateřina Hojná je od roku 2009 ředitelkou Farní charity Dvůr Králové nad Labem. Za téměř desetileté působení v čele této organizace se jí podařilo rozšířit množství poskytovaných služeb. Královédvorská farní charita se věnuje například občanskému poradenství či osobní asistenci. Zároveň provozuje nízkoprahové centrum pro děti a mládež, sociálně terapeutickou dílnu či centrum pro náhradní rodinnou péči.

Hana Jakubcová

Hana Jakubcová působila 21 let na pozici ředitelky Základní školy Solnice, ve které rovněž před nástupem do ředitelské funkce pracovala jako učitelka přírodopisu, pěstitelských prací a českého jazyka. V dobách působení Hany Jakubcová v pozici ředitelky se solnická škola zapojila do řady významných projektů, díky kterým zdejší žáci získali potřebné znalosti všeobecného, přírodovědného či technického charakteru.

Ida Jenková

Ida Jenková je původním povoláním pedagožka. Svojí profesní kariéru začala jako učitelka v Polici nad Metují. Následně vykonávala funkci ředitelky ZŠ A MŠ v Bezděkově nad Metují. Před dvaceti lety vstoupila do veřejného života v pozici místostarostky Police nad Metují. Od roku 2006 je pak starostkou města. Zasloužila se o založení Polické univerzity volného času, která má v současné době 80 studentů. Byla iniciátorkou a spoluzakladatelkou Senior klubu Ostaš, který zde existuje více než 10 let. Je patronkou Police Symphony Orchestra složený z 65 mladých muzikantů, který se stal fenoménem regionu.

Alexandra Jiříčková

Alexandra Jiřičková je místostarostkou Dvora Králové nad Labem a do její gesce spadá například školství, kultura, rozpočet, dotační tituly a investiční akce, strategické a rozvojové materiály města. Díky tomu dokázala Dvůr Králové nad Labem správně nasměrovat v jeho budoucím vývoji. Alexandra Jiřičková se také angažuje ve velkém množství projektů, které se zaměřují především na příležitosti pro ženy.

Vladimíra Lesenská

Vladimíra Lesenská je projektantkou, soudní znalkyní a komunální političkou, která se od roku 1994 podílí na rozvoji Týniště nad Orlicí. V letech 2006 až 2010 byla poslankyní Parlamentu České republiky, kde se převážně věnovala sociální oblasti. Založila tradici benefičních koncertů, jejichž výtěžek putoval Krajkářské škole ve Vamberku, Geriatrickému centru v Týništi nad Orlicí a dalším potřebným. Své zkušenosti v současné době využívá jako ředitelka pracovního úřadu, kde usiluje o větší provázanost škol s konkrétními firmami v regionu.

Autor / zdroj: Lukáš Vaníček

DALŠÍ ČLÁNKY

Stamilionová investice sníží v Náchodě cenu za teplo

Po třech letech intenzivních prací skončil projekt modernizace vytápění v Náchodě, který znamená přechod od zastaralé uhelné technologie k využívání m

Kdo se stane nejoblíbenějším fyzikářem a získá titul ČEZ Ámos?

Do již 27. ročníku soutěže Zlatý Ámos mohou školáci přihlašovat své oblíbené učitele ještě do konce letošního kalendářního roku. Platí to i v případě

FolkyTonk 2020 – Šance pro mladé hudební talenty

Je tu šance pro mladé hudebníky ve věku do 26 let, jednotlivce i kapely hrající žánr folk, country, folk-rock, folk-blues, bluegrass, rock n´ roll a j

DNES SE STALO

POZVÁNKA OBRAZEM