AKTUÁLNĚ / Zdravotnictví

Popis:
26.2.2019

Náchodská nemocnice modernizuje radiodiagnostické oddělení

NÁCHOD

Mimo hlavní výstavbu nového pavilonu v Oblastní nemocnici Náchod se pomalu dokončují také stavební práce na modernizaci prostor pro radiodiagnostické oddělení. To nabídne zanedlouho nejenom lepší prostředí pro pacienty, ale také kvalitnější diagnostiku díky novým přístrojům. Některé už slouží v původních vyšetřovnách, na další se zatím čeká a budou jimi vybaveny renovované prostory. V těchto dnech například oddělení zprovoznilo mamograf, který zlepší možnosti diagnostiky rakoviny prsu.

V rámci digitalizace rentgenových pracovišť probíhají od podzimu loňského roku stavební úpravy stávajících prostor v budovách A a D v dolním areálu. Dojde tak zanedlouho k přestěhování některých diagnostických přístrojů, aby měli pacienti v areálu jednodušší přístup na potřebné vyšetření. Místnosti původního ředitelství v ambulantním pavilonu tak ustoupily ultrazvukovým vyšetřovnám a místo původního ultrazvuku bude nově skiagraf. Ředitelství se přestěhovalo provizorně do prostor IT oddělení. V budově D pak v 1. NP došlo k úpravě pracoviště rentgenu na vyšetřovnu ultrazvuku, nově vzniklo zázemí pro personál a recepce s kartotékou. „Stavební úpravy již pomalu postupují do finále a nyní se budou vybavovat nábytkem a přístroji. Plné zprovoznění očekáváme na přelomu dubna a května,“ popisuje současný stav technický náměstek ON Náchod Miroslav Bůžek. Stavební práce obnášely kompletní rekonstrukci, tedy vybourání stávajících příček, podlah i podhledů, provedení nové instalace vzduchotechniky či nenosných lehkých příček a položení nových podhledů i podlah. Drobné stavební práce proběhnou i v budově B v horním areálu.

Přestavbu za více jak 14,3 milionu korun bez DPH financuje Královéhradecký kraj. „Na stavbu jsem se jezdil pravidelně osobně dívat a jsem rád, že tato krajská zakázka běží dle plánu. Také že se podařilo udržet chod oddělení a zaměstnanci nemocnice i pacienti ji zvládli i za provozu bez velkých komplikací. Nové prostory budou pro pacienty jistě komfortnější a v areálu lépe přístupné. Radiodiagnostické oddělení se po dostavění nového pavilonu bude stěhovat, ale s těmito prostory se počítá pro jiná oddělení,“ řekl k záměru přestavby náměstek hejtmana Ing. Aleš Cabicar odpovědný za oblast zdravotnictví.

Nejenom prostory, ale i nové přístroje

Radiodiagnostické oddělení kromě nových prostor prochází také obměnou přístrojového vybavení. V těchto dnech například uvedlo do provozu nový mamograf Planmed clarity, který nemocnice zakoupila z vlastních prostředků za 7 milionů korun. „Jde o mamografické zařízení se stereotaktickou jednotkou a přímou digitalizací obrazu, které slouží k diagnostice a prevenci nádorových onemocnění prsu. Tento moderní přístroj zajišťuje diagnostiku na nejvyšší úrovni. Ročně zde provedeme zhruba 8-10 tisíc vyšetření, které je nyní pro pacienty šetrnější, neboť se snížila míra využívaného záření,“ uvádí primář oddělení MUDr. Marek Strnad. Nemocnice také zajistí v případě pozitivního nálezu další komplexní péči o pacienta včetně operativy a následné péče. Kromě mamografu již má nemocnice v provozu i další přístroje, které získala za pomoci dotací IROP. Jde o ultrazvuky za více než 23 milionů korun. Dotace pokryly zhruba 19,5 milionu. Těmito přístroji budou vybaveny jak zrekonstruované prostory, tak i další oddělení nemocnice nebo nemocnice v Broumově.

Právě probíhající revitalizaci náchodské nemocnice a s tím související nové vybavení jednotlivých pracovišť vítá také vedení města Náchoda. „Průběžně velmi úzce spolupracujeme s managementem nemocnice na vytvoření odpovídajících podmínek pro naše občany a pacienty nemocnice během její rekonstrukce. Osobně jsem rád za každý posun v oblasti poskytování zdravotní péče a diagnostiky v naší nemocnici, za každý nový přístroj. Naším úkolem je vytvořit kvalitní zázemí nejen pro pacienty, ale i lékaře a zdravotní personál, ti všichni jsou naši občané,“ dodal starosta Jan Birke.

Autor / zdroj: Ing. Magdaléna Doležalová

DALŠÍ ČLÁNKY

Post

Revitalizace areálu bývalé Tepny se posouvá kupředu

V pátek po poledni byla za účasti představitelů města Náchoda a společnosti MOBA studio s.r.o. podepsána smlouva na administraci zpracování urbanistic

Post

Expedice Tomáše Petrečka se na K2 dostala do výšky 8100 m.n.m. bez použití kyslíku

Výprava ve složení Tomáš Petreček, Marek Novotný a Pavol Lupták vyrazila v půlce července do pákistánské části Himalájí. Trojice měla v plánu usilovat

Post

Náchodská nemocnice modernizuje radiodiagnostické oddělení

Mimo hlavní výstavbu nového pavilonu v Oblastní nemocnici Náchod se pomalu dokončují také stavební práce na modernizaci prostor pro radiodiagnostické

PARTNEŘI

www.ippolna.cz www.casopis-dracek.cz energy.akcenta.eu

REKLAMA